สอนทำรูปกิล Ran

การทำรูปกิล
1.ทำรูปขนาด 16*11  saveเป็นนามสกุล .bmp หรือ .tga
*นำภาพไปเซฟไว้ใน MyDocumen
*เข้าเกมกดตัวG คลิกที่รูปกิล
*ใส่ชื่อและนามสกุลตามรูปที่เซฟ

คำแนะนำ ครรตั้งชื้อเป็นตัวเลขหรือภาษาอังกฤษ

1.โปรแกรมที่ทำ น่าจะเป็น Photoshop หรือโปรแกรม ที่saveเป็นนามสกุล .bmp หรือ .tga ได้
2.ทำรูป ขนาด 16*11 saveเป็นนามสกุล .bmp หรือ .tga แล้วsaveไฟล์ ไว้ใน MyDocumen เท่านั้น
3.เข้าเกมแล้วกดตัวG คลิกที่เปลี่ยนรูปกิล แล้วก็ ใส่ชื่อและนามสกุลรูปที่ save

ถ้าไม่ได้ยังไง ปรึกษาได้คับ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...